Zakaj je vpogled v poslovanje podjetij tako pomemben?

Vas zanima, kako vam lahko reden vpogled v poslovanje podjetij zagotovi bolj varen vstop v nov posel? Ali vstopate v posel z obstoječim ali potencialnim poslovnim partnerjem? Vas skrbi likvidnost podjetja? Odgovore na ta vprašanja najdete v sledečem prispevku.

Zakaj se odločiti za  vpogled v poslovanje podjetij?

Obstoječe gospodarske razmere podjetja postavljajo v nezavidljiv položaj. Podjetja se dandanes spopadajo z visokimi stroški ogrevanja, splošno visoko inflacijo in napovedjo stagflacije. Ob tem stagflacija predstavlja kombinacijo šibke gospodarske rasti in visoke inflacije. 

vpogled-v-poslovanje-podjetij-bonitete-prijava-v-aplikacijo-ebonitetesi

Poleg zgoraj naštetih neugodnih razmer, pa se podjetja vsakodnevno srečujejo tudi s številnimi poslovnimi tveganji. Teh pri poslovanju z različnimi poslovnimi partnerji ne zmanjka.

Podjetje, ki namerava vstopiti v nov posel z obstoječim ali potencialnim poslovnim partnerjem, se tako pogosto srečuje z različnimi finančnimi tveganji. Pri tem največjo grožnjo predstavlja kreditno tveganje. Slednje pomeni možnost, da podjetje za prodano blago in/ali storitev nikoli ne bo prejelo plačila.

Razlogi za neplačilo oziroma pojav plačilne nediscipline (tudi zamujanje s plačili) so lahko različni. Pri tem praksa kaže, da je mogoče tveganja poslovanja zmanjšati in omejiti, žal pa jih ni mogoče v celoti odstraniti.

Vpogled v poslovanje podjetij, kar lahko poimenujemo tudi preverba bonitete podjetja (bonitete prijava v aplikacijo), je tako eden izmed ukrepov za izboljšanje likvidnosti in učinkovit način za zmanjšanje in omejitev tveganj, ki so del vsakdana poslovanja z različnimi partnerji.

Kaj nam omogoča vpogled v poslovanje podjetij oziroma preverba bonitete poslovnega partnerja?

Vpogled v poslovanje podjetij oziroma preverba bonitete omogoča zmanjšanje tveganja poslovanje z obstoječim in/ali potencialnim poslovnim partnerjem. 

Na trgu obstaja več kredibilnih bonitetnih hiš, a v tokratnem zapisu več pozornosti namenjamo Prvi bonitetni agenciji d.o.o., ki je razvila lastno spletno aplikacijo EBONITETE.SI. Z omenjeno aplikacijo lastnim strankam omogočajo vpogled v preverjanje bonitete poslovnih partnerjev (doma in v tujini).

Vpogled v poslovanje podjetij omogoča dostop do različnih finančnih pa tudi nefinančnih podatkov. Finančni podatki podjetja pa temeljijo na podlagi bilance stanja in izkaza finančnega izida, ki ju je vsako podjetje enkrat letno dolžno predložiti AJPES-u. To narekuje tudi Zakon o gospodarskih družbah.

bilanca-stanja-in-izkaz-poslovnega-izida

Obenem je smiselno omeniti, da bilanca stanja in izkaz poslovnega izida zagotavljata ključne vhodne podatke pri ocenjevanju tveganja podjetja, ki ga strokovno imenujemo bonitetna ocena. Prav tako sta oba predmetna finančna izkaza nepogrešljiv vir podatkov za vsa bonitetna poročila, ki jih je mogoče naročiti pri kredibilnih bonitetnih agencijah.

Vpogled v poslovanje podjetij tako omogoča vpogled v celovito sliko poslovanja podjetja in s tem bolj varen vstop v nov posel. Priporočamo redno preverjanje bonitete podjetij in s tem finančno zanesljivost vseh obstoječih in potencialnih poslovnih partnerjev.

Zakaj je poleg vpogleda v poslovanje podjetij izjemno pomembno tudi finančno načrtovanje?

Poleg vpogleda v poslovanje podjetij je izjemno pomembno tudi finančno načrtovanje, saj se zaradi dolgih plačilnih rokov podjetja vse pogosteje spopadajo tudi z likvidnostnim primanjkljajem in motnjami v denarnem toku.

Dandanes podjetja zaradi konkurenčnosti pa tudi zaradi drugih razlogov lastnim kupcem odobrijo odložen rok plačila za blago in/ali opravljeno storitev. Plačilni roki so lahko različno dolgi, od 30 pa vse tja do 90 ali več dni. 

To preprosto pomeni, da podjetje poslovnemu partnerju izda blago in/ali opravi storitev, pri čemer na plačilo čaka od 30, 60, 90 ali celo več dni.

Ob tem pa ima tudi samo obveznosti do lastnih dobaviteljev. S slednjimi morda nima sklenjenih tako dobrih plačilnih pogojev, ki jih nudi svojim strankam. V kolikor podjetje nima zadostne količine likvidnih sredstev, se lahko hitro znajde v finančnih težavah. Iz tega razloga je finančno načrtovanje potrebno za lažje načrtovanje denarnega toka. To pomeni, da v vsakem podjetju vodijo natančno evidenco vseh prihodkov in odhodkov, s čimer stremijo k likvidnosti podjetja in lažjemu načrtovanja denarnega toka.

V kolikor podjetje ugotovi, da bi plačilo za prodano blago in/ali storitev potrebovala prej kot v dogovorjenem roku, lahko vse terjatve do enega ali več kupcev proda specializirani finančni hiši. 

To podjetju omogoča, da prejme sveža denarna sredstva v sorazmerno kratkem času in ne šele ob roku zapadlosti.

Več o likvidnosti si preberite v prispevku “Likvidnostna sredstva: Kako zagotoviti likvidnost podjetja” in v “Zakaj je kvaliteten likvidnostni načrt ključnega pomena”.

V Sloveniji obstajajo različne finančne hiše, ki omogočajo t. i. odkup terjatev oziroma prodaja terjatev, pa tudi specifično finančno storitev, imenovano faktoring (angl. factoring)

odkup-terjatev-prodaja-terjatev-faktoring-factoring (2)

Obe finančni storitvi sta namenjeni temu, da si podjetja s prodajo terjatev zagotovijo sveža denarna sredstva, zaradi česar je zagotovljena tudi njihova likvidnost. Likvidnost pomeni kratkoročna plačilna sposobnost in pomeni, da je podjetje v danem trenutku zmožno poravnati vse svoje odprte obveznosti.

Sklepna misel

Glede na zapisano, bi vpogled v poslovanje podjetij moralo biti najpomembnejše opravilo pred vstopom v vsak nov posel. Tveganje poslovanja je namreč mogoče omejiti in zmanjšati s preverbo bonitete poslovnih partnerjev. Poleg rednega preverjanja poslovnih partnerjev, je pomembno tudi finančno načrtovanje. S tem ima podjetje celovit pregled nad prihodki in odhodki za zagotavljanje likvidnosti in stabilnosti denarnega toka.

Viri: 

1- Pogovor o SEO optimizaciji z Urška Jeza iz ebonitete.si & prvafina.si (xn--matijazajek-ohc.com)

2 – Pogovor o spletni optimizaciji z Urško Jeza iz ebonitete.si & prvafina.si

3 – Kako pravočasno prepoznati neplačnike?

4 – Zakaj je bonitetna ocena podjetja pomemben kazalnik uspešnosti podjetja

5 – Dostop do pomembnih vsebin v povezavi z javnimi razpisi

6 – Veste, kako so poslovali vaši poslovni partnerji v letu 2021?

7 – SEO optimizacija strani prvafina.si & ebonitete.si (seo-praktik.si)

8 – Kaj je spletni marketing in kako ga izvajamo na www.ebonitete.si in www.prvafina.si