Motiviranje zaposlenih v podjetju

Tukaj je napisano nekaj več besed za vse, ki jih zanima motiviranje zaposlenih v podjetju.

Motiviranje zaposlenih v podjetjuO pomenu motivacije in vplivu motivacije na poslovne rezultate je na spletu napisanih že toliko reči, da je verjetno kar težko biti izviren pri odkrivanju nekih posebnih novosti glede motivacije delavcev v podjetjih, a vseeno boste spodaj našli nekaj misli, ki vam pri iskanju odgovora kako motivirati vaše zaposlene v podjetju, lahko samo še dodatno pomagajo.

Motivacija je v osnovi aktivnost, pristop ali taktika, s pomočjo katere poskušamo svojim zaposlenim v podjetju dvigniti samozavest pri njihovem delu, doseči boljše poslovne rezultate, večjo storilnost, večjo produktivnost ali izboljšanje prodaje.

Motiviranje zaposlenih v podjetju – trije najpogostejši in najbolj uporabljani načini

Načini motiviranja zaposlenih v podjetju pa se med seboj zelo razlikujejo:

  • najbolj poznano in uporabljano motiviranje zaposlenih v podjetju je nagrajevanje v obliki dodatnih bonusov in ugodnosti znotraj nekega poslovnega leta. Običajno vodstvo podjetja ob koncu leta ali ob koncu polletnega poslovnega ciklusa, na posebej organiziranem dogodku, pred ostalimi, nagradi svoje najboljše zaposlene, pri čemer pa je za “pošteno” in dolgoročno uspešno motiviranje, pomembno, da je pravilnik dodeljevanja nagrad jasen, pošten in razumljiv vsem. V nasprotnem takšno motiviranje zaposlenih v podjetju, izgubi svoj učinek in dodano vrednost.
  • druga najpogostejša oblika motiviranja zaposlenih v podjetju je organizacija različnih družabnih in sproščujočih, deloma tudi izobraževalnih prireditev za zaposlene in delavce, kjer se prav tako lahko podelijo nagrade za najboljše delavce. So pa takšna druženja zelo primerna, da se najboljše nagradi tudi na podlagi iger, ki jih na takšnih srečanjih in team buildingih igrajo zaposleni kot ekipe ali samostojno. Za teambuildinge je zelo pomembno, da izberemo takšen program in igre, ki so povezane s poslovnimi cilji neposredno, npr. igre s kateri naši delavci krepijo samozavest, pogajalske veščine, komunikacijske sposobnosti in drugo.
  • tretji najbolj uporabljan način s katerim se krepi motivacija za delo pa je organiziran redni, tedenski delovni sestanek posameznih oddelkov znotraj podjetja (npr. prodajna služba, nabavna služba,…) na katerem se pregledajo opravljene naloge za pretekli teden, postavijo novi izzivi in predebatirajo ideje in nove priložnosti za osvajanje novih poslovnih ciljev v prihajajočih dneh in tednih. Ključ uspeha motivacije zaposlenih v podjetju na tak način se skriva v konstantnem izvajanju rednih, tedenskih sestankov, ki pa naj ne bodo obvezni.

V primeru neobveznih sestankov se bo zelo hitro pokazalo, kdo so zaposleni, ki se teh sestankov želijo udeleževati, komu se zdijo pomembni in kdo so tisti, ki v teh sestankih ne vidijo dodane vrednosti za svoje delovne naloge. Na ta način je tudi vodstvu podjetja lažje selekcionirati zaposlene, ki želijo tudi samostojno prispevati k rasti podjetja in doseganju novih ciljev. Redne tedenske motivacijske sestanke v podjetju, izkoristimo tudi za to, da si v svojo družbo povabimo motivacijske govornike, postavimo in določimo nove cilje ter uspešno zajadramo v nov delovni teden. Ključno pri motiviranju zaposlenih v podjetju na tak način je tudi, da so ti motivacijski sestanki omejeni na točno določen čas (npr. eno uro). In, da se te ure držijo tako zaposleni kot vodstvo, ki vodi tovrstne sestanke.

Oznake besedila: Motiviranje zaposlenih v podjetju