Kaj želimo doseči z izvajanjem teambuilding programov?

Kaj želimo doseči z izvajanjem teambuilding programov?

Teambuilding za podjetja ima bogato zgodovino, saj so prve raziskave o vplivu team building dogodkov na zaposlene, izvedli že konec dvajsetega stoletja. Profesor Elton May je izvedel obsežno raziskavo, v katero je vključil zaposlene v različnih delovnih pogojih. Raziskoval je, kako se posamezniki ali tim odzivajo na različne pogoje dela, časovne pritiske, nadure in splošne pogoje dela. Raziskave so sicer pokazale, da se pripadnost zaposlenih do podjetja zelo poveča, če delujejo v delovnih skupinah, a so se takrat raziskave o delovanju team building programov začasno ustavile, saj so v podjetjih še vedno verjeli, da je za doseganje uspehov vedno potreben samo posameznik. V sedemdesetih letih pa je izvajanje team building dogodkov močno porasel, saj so strokovnjaki za kadrovski razvoj vse bolj priznavali učinkovitost timskega dela.

Več informacij: ETC Adriatic

teambuilding

Kaj je bil prvotni namen teambuilding programov?

Prve izvedbe teambuilding za podjetja so bile namenjene predvsem medsebojnim odnosom zaposlenih, poudarek je bil na sodelovanju večjega števila ljudi, na medsebojno delovanje in vplivanje posameznika s skupino. Teambuilding dogodki so bili vse bolj pribljubljeni in kmalu so se preusmerili na področja za doseganje ciljev in rezultatov. Pomembni  so postali  cilji marketinškega komuniciranja, cilji na področju izobraževanja in osebni cilji zaposlenih. V Sloveniji se je team building začel uveljavljati dokaj pozno, prvi začetki so bili povezovanje zaposlenih izven delovnega časa v obliki izletov, ki so bilo v večini primerov enodnevni izleti po Sloveniji, ali dvodnevni izleti po raznih turističnih krajih.

Kaj želimo doseči z izvajanjem teambuilding programov – team building danes!

Zaposleni so te izlete imenovali sindikalni izleti, ki pa so se kmalu spremenili v zabavni teambuilding, saj so vodilni na teh izletih ali piknikih začeli izvajati team building igre, kjer so sodelovali vsi zaposleni. Kmalu so tudi v Slovenskih podjetjih začeli spoznavati vrednost teambuilding dogodkov, ki jih vodijo strokovno izobraženi voditelji in kmalu so začeli organizirati teambuilding dogodke, ki so strokovno vodeni in premišljeno izvedeni. S tem se je tudi v Slovenskih podjetjih začelo vse več vlagati v izobraževanje zaposlenih, team building igre pa so poleg zabavnega dela, dobile tudi strokovni team building za podjetja, ki se odvija na raznih seminarjih, kongresih ali team building delavnicah.

Viri: